ເລື່ອງລາວປະທັບໃຈໃນຍົນ ອ້ອມກອດຂອງສາວແອສະກາຍເວ

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ແລກໆຈະເວົ້າເລື່ອງການໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງ ວຽງຈັນ – ປາກເຊ ໃຊ້ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ໃຊ້ເວລາດົນສົມຄວນ ມື້ທີ່ຂ້ອຍໄປບິນ ວຽງຈັນ – ປາກເຊ ທີ 08/11/2020 ມີສາວຫວຽດນ້ອຍຄົນໜື່ງ ຂື້ນຍົນມາກັບແມ່ ເປັນຄົນສັນຊາດຫວຽດນາມ ວິນາທີທີ່ໆລາວຂື້ນຍົນມາຈະໄຫ້ ບໍ່ຍອມຢູ່ກັບໃຜ ແມ້ກະທັ່ງແມ່ຂອງລາວເອງ ແຕ່ຍອມຢູ່ກັບສາວແອຮູບທີ່1 ຈະແມ່ນນາງມາແຕ່ ປາກເຊ – ວຽງຈັນ ( ມາຢາມພີ່ນ້ອງເພີ່ນ ) ຂ້ອຍອຸ້ມເອົານາງຈົນນອນຫຼັບໆສະນິດເລີຍ ຈົນກະທັ່ງຍົນໃກ້ຊິ

ລົງຂ້ອຍຈື່ງໄປສົ່ງໃຫ້ແມ່ເພີ່ນ ຮູບທີ່2 ແມ່ນນາງຂື້ນແຕ່ວຽງຈັນ – ປາກເຊ ທີ 10/11/2020 ( ກັບບ້ານ ເພີ່ນອາໄສຢູ່ປາກເຊ )
ຕອນແລກທີ່ຂື້ນຍົນມາ ນາງຈະບໍ່ໄຫ້ ນັ່ງກັບແມ່ປົກກະຕິ ແຕ່ວິນາທີທີ່ອັດປະຕູຍົນແລ້ວ ໄຫ້ສຽງດັງແຮງ ໄຫ້ຈົນຜູ້ໂດຍສານຫຼຽວມາເບີ່ງໝົດທຸກຄົນ ຂ້ອຍເອງກໍ່ຍ່າງກວດໂດຍສານ ບອກໂດຍສານຫັດສາຍແອວບ່ອນນັ່ງ, ປິດໂທລະສັບມືຖື… ຕາມປົກກະຕິທີ່ບິນທຸກໆມື້ເວລາຊິສາທິດວິທີນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສຸກເສີນ ແລະ ປະຕູທາງອອກສຸກເສີນ ສຽງປະກາດ ແລະ ສຽງໄຫ້ປະປົນກັນໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນັກບິນໃຫ້ສັນຍານ Take off ຫຼື ສັນຍານເອົາຍົນຂື້ນ

ໃນຂະນະນັ້ນເອງ ສາວຫວຽດນ້ອຍໄຫ້ຂື້ນອີກ ເພີ່ນເວົ້າວ່າຢ້ານ ໄຫ້ດັງ ແລະ ແຮງສຸດໆໄປເລີຍ ຂ້ອຍເອງກະບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດແນວໃດ ໃນຕອນນັ້ນຍົນກຳລັງເລັ່ງຂື້ນອີກ ກໍ່ມີແຕ່ນັ່ງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເອງ ຟັງສຽງສາວຫວຽດນ້ອຍໄຫ້ໄປນໍາຈົນນັກບິນໃຫ້ສັນຍານ Seatbelt off ຂ້ອຍກໍ່ຍ່າງໄປເບີ່ງ ແລ້ວນາງກໍ່ຍັງໄຫ້ບໍ່ເຊົາ ກະເລີຍຍື້ມືໄປອຸ້ມເອົານາງ ປະກົດວ່ານາງຈື່ຂ້ອຍໄດ້ ໄຫ້ແລ້ວມາຫາຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ອຸ້ມເອົານາງ ແລະ ກອດນາງເອົາໄວ້ ຄືໃນຮູບ ນາງກໍ່ຈະກອດແບບແໜ້ນໆ ຢ້ານແຮງ

ອຸ້ມແບບນີ້ ຈົນນາງຫຼັບສະນິດ ຈື່ງນັ່ງໄດ້ ຖ້ານາງບໍ່ຫຼັບສະນິດ ເວລາຂ້ອຍນັ່ງ ນາງຈະໄຫ້ ກະເລີຍຢືນອຸ້ມຈົນນາງຫຼັບສະນິດ ຈື່ງນັ່ງໄດ້ ນາງຫຼັບສະນິດແລ້ວ ກະເລີຍເອົາໄປສົ່ງໃຫ້ແມ່ເພີ່ນ ຫຼັບຈົນຍົນລົງເລີຍບາດນິ ແລະ ສຸດທ້າຍ ເວລາລົງສູ່ສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊ ນາງກໍ່ຕື່ນ ແລ້ວເວລາລົງຍົນ ແມ່ເພີ່ນ ຂອບໃຈເດີ້ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ

ທີ່ຊ່ວຍນ້ອງເດີ້ເອື້ອຍ ນາງສາວຫວຽດນ້ອຍກໍ່ຍີ້ມແລ້ວໂບກມືບາຍໆໃສ່ຂ້ອຍ ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປັນສາວແອຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເພາະຈະມີເຫດການໃໝ່ໆມາໃຫ້ເຮົາຮັບມືກັບມັນສະເໝີ ເປັນສາວແອບໍ່ໄດ້ຍາກຢ່າງທີ່ຄິດ ແຕ່ ເປັນແຟນສາວແອຍາກກວ່າຍອກໆ