ວອນສັງຄົມເຫັນໃຈ…! ຊ່ວຍສົມທົບເພື່ອແປງເຮືອນ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວ ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ດ້ວຍ

ພໍ່ຕູ້ນັນ ອາຍຸ 87ປີ ແລະ ແມ່ຕູ້ພັນ ອາຍຸ 85ປີຢູ່ບ້ານ ນາທ່ອນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຕ່ງງານ, ຢູ່ນຳກັນມາເກືອບ70ປີແລ້ວ.ພວກເພິ່ນທັງສອງບໍ່ສາມາດຍ່າງໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົາເປົາປ່ານມາປູນັ່ງ ຄ່ອຍໆຫຍັບ-ເຖືອໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ.ເພິ່ນຢູ່ນຳກັນສອງຜົວເມຍ ເພາະລູກຊາຍໄດ້ຕາຍປະ.

.

.

ສະພາບເຮືອນແມ່ນຊູພື້ນດິນ, ສັງກະສີຮົ່ວຫຼາຍຈຸດ ເຮືອນຕິດປ່າ ເລີຍມີງູເຂົ້າເຮືອນເລື້ອຍໆ, ບໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າ(ຂັບຖ່າຍດ້ວຍການຂຸດຂຸມອ້ອມແອ້ມຮົ້ວເຮືອນ)

.

.

ປັດຈຸບັນ ມູນນິທິຮ່ວມໃຈ (1630) ສົມທົບກັບທາງບ້ານ ແລະ ໂຄງການແລ່ນເພື່ອນ້ອງ ແລະ ທີມ RUN Together , ກະກຽມສ້ອມແປງເຮືອນຫຼັງໃຫມ່ໃຫ້ເພິ່ນ ແລະ ຈະພາໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ , ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ວາງແຜນນຳທາງບ້ານ ເລື່ອງການເບິ່ງແຍງຍາວນານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເພິ່ນທັງສອງ.

.

.

ຊ່ວຍແບ່ງປັນນໍ້າໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ເລກບັນຊີ ມູນນິທິຮ່ວມໃຈ :

160-12-00-01532332-001

HOUMCHAI FOUNDATION FOR DISATER VICTIMS

ຄລິບ: