ຢຸດອ່ານຈັກໜ້ອຍໄດ້ບໍ່? ຄົງບໍ່ມີໃຜເສຍເວລາຝຶກຊ້ອມມາເພື່ອ ບໍ່ຢາກຊະນະ ຢ່າເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນ ເປັນຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນໂລກອອນໄລນ໌

ສາ​ທຸ​ກ່ອນ ຄວັນຫຼົງ​ຈາກ​ບານ​ເຕະ​ມື້​ວານ ເຟດ​ບຸກ ສະຫວີວັນ ສຸລິນທອນ

ຢຸດອ່ານຈັກໜ້ອຍໄດ້ບໍ່.? ຄົງບໍ່ມີໃຜເສຍເວລາຝຶກຊ້ອມມາເພື່ອ ບໍ່ຢາກຊະນະດອກ

ໃນເກມກິລາທຸກຄົນຍ່ອມຢາກຊະນະເອົາໄຊ ແຕ່ເຮັດໃດໄດ້ ຄຳວ່າທີ1 ມີພຽງ1ດຽວ ດັ່ງນັ້ນຍ່ອມມີຜູ້ແພ້ແລະຊະນະ ສຳຄັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຕໍ່ນັກກິລາ ເຖິງມື້ນີ້ຈະພາດໄປ ແຕ່ຢ່າຕອກຍ້ຳຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍ ເພື່ອທຳລາຍຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມ
ໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາເລີຍ ຢ່າເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນ ເປັນຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງໂຕເອງໃນໂລກອອນໄລນ໌

.

.

ທີ່ບາງຄົນໂພສເຢາະເຍີ້ຍລາວນັ້ນ ເປັນການທຳລາຍຈິດໃຈແລະທຳລາຍຄວາມຝັນຂອງລາວຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ແຕ່ອັດຕະມາເຊື່ອວ່າຍັງມີຈຳນວນມະຫາສານທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈລາວ ລວມທັງອັດຕະມາດ້ວຍ

ແຊຣ໌ໄປໃຫ້ລາວມາເມັ້ນແດ່