ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ ດື່ມ M-150 ໄດ້ຄຳ 5 ບາດ

ດີໃຈນຳຜູ້ໂຊກດີຖືກລາງວັນໃຫ່ຍ ( ທອງຄຳຫນັກ5ບາດ) ທີຕະຫລາດ ກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ໃນວັນທີ 18/11/2020

#M-150 lao ແຈກແທ້ແຈກຈີງເດີພີ່ນອ້ງ ຍັງມີອີກຫລາຍລາງວັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 25.000.000ກີບ ອີກຫລາຍໆໆລາງວັນ

.

.

.

.

.