ຄູບາໂຊກຮ້າຍ!ຖືກຄົນສະຕິບໍ່ດີເອົາມີດແທງຄູບາອາການສາຫັດ

ເຫດເກີດມື້ນີ້ 18 ພະຈິກ 2020 ທີ່ວັດຄັນເກີງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກຄົນກໍ່ເຫດເປັນຄົນສະຕິບໍ່ດີ ກິນຢາລະງັບປະສາດຢູ່ຕະຫຼອດ ມັກມາຫຼິ້ນວັດນຳຄູບາຕະຫຼອດ ກ່ອນຈະເກີດເຫດແມ່ນຜູ້ກ່ຽວກໍ່ມາຫຼິ້ນວັດປົກກະຕິ

ຄູບາກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຍັງບໍ່ທັນລະວັງໂຕ ກໍ່ເລີຍຖືກແທງຫຼາຍແຜ ຕອນນີ້ນອນປິ່ນປົ່ວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ(ຕຶກປິ່ນປົວພຣະສົງ)ພົ້ນຂີດອັນຕະລາຍແລ້ວ