ໃຫ້ລາງວັນ 10 ລ້ານກີບຊອກຫາລົດໃຫຍ່ຖືກລັກ

ແຈ້ງລົດເສຍ ທ່ານໃດພົບເຫັນ ໃຫ້ລາງວັນ 10 ລ້ານກີບ. ໂທ 29293032 78888087.

ເສຍຄືນວັນທີ່ 15/11/2020 ທີ່ບ້ານດົງນາທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

.

ຄລິບ