ໜຸ່ມສຸດຊັອກ ! ເມື່ອຕິດຕໍ່ຊື້ສາວບໍລິການທາງອອນໄລນ໌ ແຕ່ສາວບໍລິການແມ່ນແມ່ຂອງສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງຕົນເອງ !

ໜຸ່ມສຸດຊັອກ! ເມື່ອຕິດຕໍ່ຊື້ສາວບໍລິການທາງອອນໄລນ໌ແຕ່ສາວບໍການແມ່ນແມ່ຂອງສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງຕົນເອງ ມັນຄືເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງກັບຊາຍໜຸ່ມຊາວອັງກິດ. ລາວມີຊື່ວ່າ James ເປັນທະຫານ ໄດ້ນຳປະສົບການສ່ວນຕົວມາເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ລາວມັກຈ້າງສາວບໍລິການທາງອອນໄລນ໌ແລ້ວບັງເອີນໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ.

James ເລົ່າວ່າ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ລາວເລີ່ມຮັບໃຊ້ຊາດເມື່ອ 6ປີກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາລາວກໍ່ບໍ່ມີເວລາທິ່ຈະໄປຄົບໃຜແບບຈິງຈັງ ເພາະລາວມັກຈະຖືກໄປຢູ່ຊາຍແດນຕະຫຼອດເປັນເວລາດົນໆ ລາວຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ສາວບໍລິການທາງອອນໄລນ໌. ເມື່ອໃດທີ່ລາວອອກຈາກກົມກັບມາເຮືອນ ລາວມັກຈະເປີດເວັບໄຊຕ໌ເພື່ອເບິ່ງຫາສາວບໍລິການເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັນເລັກນ້ອຍ ລາວເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈຳ ຈົນມື້ໜຶ່ງ ເຫດການບໍ່ຄຽດຝັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ລະຫວ່າງທີ່ລາວກຳລັງຊອກຫາສາວໆຕາມຄວາມມັກໂຕເອງຢູ່ ມັນກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ພົບກັບຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ກົງກັບລັກສະນະແລະສະເປັກທີ່ລາວຕ້ອງການເລີຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໂຊໜ້າ ໂຊແຕ່ຫຸ່ນແລະໂປໜໄຟລ໌ ລາວກໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ທັນທີ

ເວລາຜ່ານໄປປະມານ 30ນາທີ ນາງຄົນນັ້ນກໍ່ມາຮອດໜ້າຫ້ອງ ແຕ່ເມື່ອ James ເປີດປະຕູອອກໄປ ເຖິງກັບເວົ້າບໍ່ອອກ ເພາະຄົນທີ່ລາວເຫັນຢູ່ທາງໜ້າກໍ່ຄື ແມ່ຂອງສ່ຽວສະໜິດລາວເອງ!.

ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນແມ່ຂອງສ່ຽວລາວນັ້ນໄດ້ຈັດການກັບສະຖານະການໄດ້ຢ່າງໄວນັ້ນກໍ່ຄືການເຮັດໂຕແບບບໍ່ຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ. ນາງກໍ່ເລີຍບໍ່ລໍຊັກຊ້າຈູ່ໂຈມຫາລາວເລີຍຈົນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍ.

ຫຼັງຈາກສຳເລັດກິດຈະກຳແລ້ວ ທັງສອງກໍ່ຕົກລົງນຳກັນວ່າຈະປິດເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ James ກໍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ສ່ຽວສະໜິດຟັງເລີຍ ແລະ ຍັງຕ້ອງເຮັດໂຕໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເວລາພົບແມ່ຂອງສ່ຽວອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນແມ່ຂອງສ່ຽວລາວນັ້ນໄດ້ຈັດການກັບສະຖານະການໄດ້ຢ່າງໄວນັ້ນກໍ່ຄືການເຮັດໂຕແບບບໍ່ຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ. ນາງກໍ່ເລີຍບໍ່ລໍຊັກຊ້າຈູ່ໂຈມຫາລາວເລີຍຈົນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍ.

ຫຼັງຈາກສຳເລັດກິດຈະກຳແລ້ວ ທັງສອງກໍ່ຕົກລົງນຳກັນວ່າຈະປິດເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ James ກໍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ສ່ຽວສະໜິດຟັງເລີຍ ແລະ ຍັງຕ້ອງເຮັດໂຕໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເວລາພົບແມ່ຂອງສ່ຽວອີກດ້ວຍ.

James ອະທິບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຕອນນັ້ນວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ານີ້ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ນ່າຈະເກິດຂຶ້ນໄດ້ແຕ່ມັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຄວນຈະເຮັດແບບນັ້ນ” ຖ້າເປັນເພື່ອນໆເດຈະເຮັດແນວໃດ?