ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເລເຊຍ ຈັບແຂ້ໃຫຍ່ ໜັກ 800ກິໂລ​ ຍາວ 4,5ແມັດ ໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຫຼັງໂຮງຮຽນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເລເຊຍ ຈັບແຂ້ໃຫຍ່ ໜັກ 800 ກິໂລ,​ ຍາວ 4,5 ແມັດ ໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຫຼັງໂຮງຮຽນ ເນື່ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າໄດ້ປິດຕາ,​ ຈັບມັດ ຈາກນ້ຳໜັກຂອງມັນຈື່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ລົດ ແລະ ນຳເອົາແຂ້ໂຕດັ່ງກ່າວ ສົ່ງກົມປ່າໄມ້ ໂດຍໃຊ້ເວລາຈັບໝົດຄືນ ຈົນເຖິງເຊົ້າ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ ຜ່ານມາ.

ທັງນີ້,​ ໃນເຂດບໍນຽວປະເທດມາເລເຊຍ,​ ອິນໂດເນເຊຍ ຕາມທຳມະຊາດ ແມ່ນມີແຂ້ຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຈະມີຂ່າວເລື່ອງແຂ້ໄປທຳຮ້າຍ ແລະ ກິນຄົນ.

.

.

.