ຂໍວອນຜູ້ຕຳແລ້ວໜີມາຮັບຜິດຊອບດ້ວຍ ທາງຄອບຄົວເພີ່ນພ້ອມໃຫ້ອາໄພ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ Facebook ຊື່ sidavone phimmavongsa ຂໍວອນຜູ້ຕຳນ້ອງຂ້ອຍແດ່ທ້ອນຢາກໃຫ້ອອກມາຮັບຜິດຊອບບໍ່ຢາກໃຫ້ຈອງເວນຈອງກຳກັນແລະກັນມີຫຍັງມາໂອ້ລົມກັນທາງຄອບຄົວພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ອະໄພສະເໜີ ຖ້າໜີແບບນີ້ຄິດບໍວ່າຈະສະບາຍໃຈ.

ເບີ່ງແມເສົາຫລັກຄອບຄົວບໍ່ຢູ່ແລ້ວແມ່ລູກນ້ອຍໆຕາດຳໆຈະຢູ່ໄດ້ແນວໃດ​ສົງສານຫລານນ້ອຍຂ້ອຍເດພໍ່ຕາຍຍັງບໍ່ຮູ້

.

.

.

.