ກະຊວງສຶກສາ ກຽມພ້ອມເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນໃນວັນທີ່ 2 ມິຖຸນາ ທຸກຊັ້ນຮຽນ

ໃນໂອກາດຮ່ວມຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບກະແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ມີແຜນກຽມຄວາມພ້ອມເປີດຮຽນຄືນໃນທຸກຊັ້ນ-ທຸກປີຮຽນ ຂອງສາມັນສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາອື່ນໆ ຫາກລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ອະນຸ ຍາດໃຫ້, ຄາດຄະເນວ່າຈະມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທັງໝົດປະມານ 1.670.893 ຄົນ ເຂົ້າຮຽນ.

ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການສະເໜີເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາຄືນ ສຳລັບຊັ້ນລ້ຽງເດັກ-ອານຸບານ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ເຖິງ ປີທີ 4, ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 1 ເຖິງ ປີທີ 3 ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5 ແລະ 6 ຊຶ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ສົມທົບກັບປີສຸດທ້າຍ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5, ມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4 ແລະ ປີທີ 7 ທີ່ໄດ້ເປີດໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້ ໄດ້ສະເໜີເພີ່ມເຕີມປີສຸດທ້າຍ ຂອງວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ (ເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ). ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແອອັດ ແມ່ນຈະໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຮຽນຄາບເຊົ້າ-ບ່າຍ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສົງ, ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ກິລາ-ກາຍະກຳ (ໝາຍຄວາມວ່າຫ້ອງໜຶ່ງ ຖ້າມີຫລາຍກວ່າ 30 ຄົນ ຂຶ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ແບ່ງເປັນ 2 ຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອຮຽນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຮຽນຕອນບ່າຍ, ສ່ວນເວລາທີ່ເຫລືອແມ່ນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ເຮັດຢູ່ເຮືອນ). ສະເພາະຊັ້ນລ້ຽງເດັກ-ອານຸບານ ຖ້າຈຳນວນເດັກບໍ່ເກີນ 15 ຄົນຕໍ່ຫ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ຮຽນໝົດມື້ ແລະ ຖ້າຫລາຍກວ່າ 15 ຄົນ ແມ່ນໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງຮຽນແຕ່ເຄິ່ງມື້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າສະພາບຫາກສືບຕໍ່ຜ່ອນຄາຍ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ກໍຈະດຳເນີນການຜ່ອນຜັນອີກຫລາຍມາດຕະການ ຊຶ່ງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະໄດ້ສະເໜີເປີດຮຽນຄືນທຸກຊັ້ນ-ທຸກສາຍ-ທຸກປີຮຽນເປັນປົກກະຕິ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ແຕ່ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄະນະສະເພາະກິດ.

ສຳລັັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຕ້ອງການກັບໄປຮຽນຄືນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງປະເທດທີ່ໄປຮຽນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໃຫ້ນັກສຶກສາໄປລົງທະບຽນຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອສັງລວມໃຫ້ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍອະນຸຍາດກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.


ຂ່າວ ສົມຫວັງ
ພາບ ເກດສະໜາ ຂປລ