5 ປີຜ່ານມາ ຍອດເງິນຝາກ ທຄຕລ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ສໍາເລັດລົງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຊຶ່ງໄດ້ຕີລາຄາການຊີ້ນຳ-ນໍາພາ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕະຫລອດ 5 ປີຜ່ານມາ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ລະດົມທຶນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເເຕ່ລະປີ, ພັດທະນາປັບປຸງຂອດວຽກງານບໍລິການ, ລະບົບເຕັກນິກໃຫ້ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫ້ຫລາກຫລາຍ ເນັ້ນໃສ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເປັນຫລັກ, ປັບປຸງບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການ-ການຕະຫລາດ ໃນທົ່ວລະບົບເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ລວມທັງເປີດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນວັນພັກລັດຖະການ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນຝາກຂອງ ທຄຕລ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2014 ມີຈໍານວນ 21.756 ຕື້ກີບ ມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນ 84% ແລະ ໃນເເຕ່ລະປີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການສະເລຍ 7%.


ສະຫາຍ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ-ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປີແຫ່ງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຊຶ່ງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີການຜັນແປ ໂດຍມີການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ. ແຕ່ຄະນະພັກຮາກຖານ ໄດ້ປຸກລະດົມກໍາລັງແຮງພາຍໃນ ເພື່ອສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ. 5 ປີຜ່ານມາ ທຄຕລ ມີການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຖວໜ້າ ຄື: ມີຍອດຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ 98% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2014 ແລະ ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີເພີ່ມຂຶ້ນສະເລຍ 18%.
ຄະນະພັກຮາກຖານ ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາສິນເຊື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານສິນເຊື່ອ ທັງເປັນເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງຂະບວນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນຕາມຫລັກການບາເຊວ 2 ຊຶ່ງການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃນແຕ່ລະປີເຫັນວ່າມີທ່າກ້າວເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ປ່ອຍໃນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນສອດຄ່ອງກັບທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍຄືຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຫລ່ງທຶນໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການແກ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕາມຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ. ຮັບປະກັນດ້ານຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ສາມາດກວດສອບໄດ້; ສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຍືນຍົງຂອງ ທຄຕລ ໃນອະນາຄົດ.
ຂ່າວ: ດວງສັດຈະ