ກົດໝາຍການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ

ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງ ມາດຕາ 150 ຫາ ມາດຕາ 152 ສໍາລັບການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນ ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດໍາເນີນຢູ່ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງບ່ອນຄູ່ບ່າວສາວອາໄສຢູ່ ຫຼື ບ່ອນຢູ່ຂອງຝ່າຍໃດຫນຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ໂວບ ຄົ້ນໂຊມາລີ ຈະແຕ່ງກັບ ນາງ ອີຍູນ ຄົນເກົາຫລີ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງຝ່າຍໃດຫນຶ່ງກໍໄດ້ ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຕ້ອງອີງໃສ່ກົດຫມາຍຄອບຄົວຂອງ ສປປ ລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າທັງຄູ່ຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍຕາມ. ລັດຮັບຮູ້ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຈອກ ກັບ ນາງ ຈີກ ຊຶ່ງເປັນພົນລະເມືອງລາວໄດ້ໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ມີຄວາມມັກຮັກ ແລະ ຕົກລົງປົງໃຈແຕ່ງດອງນໍາກັນຢູ່ປະເທດໄທ ທັງສອງກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການແຕ່ງດອງຕາມປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ດໍາເນີນຢູ່ ຫນ່ວຍງານທະບຽນຄອບຄົວສໍານັກງານຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ ຫມາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ ຄອບຄົວຂອງ ສປປ ລາວ.

ເວົ້າເລື່ອງການແຕ່ງດອງ ການເອົາກັນເປັນຜົວເປັນເມຍ ເຖິງວ່າເປັນສິດເສລີພາບຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ກໍຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກົດຫມາຍຄອບຄົວໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການແຕ່ງດອງໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການນັ້ນໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

1. ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ

2. ມີຄວາມມັກຮັກ ການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມສະຫມັກໃຈ ຂອງຄູ່ບ່າວສາວ3. ເປັນໂສດ ເປັນຮ້າງ ຫຼື ເປັນຫມ້າຍ ໂດຍມືເອກະສານຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບັດນີ້ຈະມາເວົ້າເຖິງການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນລາວກັບຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນການໄປຄືແນວໃດ ເພື່ອວ່າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນເວລາຢາກແຕ່ງງານກັບຄົນທາງຕາເວັນຕົກນົກເຄົ້ານອນ.

ກົດຫມາຍໄດ້ບອກວ່າຄົນຕ່າງປະເທດຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ມີສືດ ແລະ ພັນທະຄືກັນກັບພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວນັ້ນກໍສະແດງວ່າກົດຫມາຍບໍ່ໄດ້ມີເງື່ອນໄຂໃດກັດກັ້ນຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄົນຊາດນີ້ ແລະ ຄົນຊາດອື່ນ.

ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ກົດຫມາຍຂອງປະເທດຂອງຄູ່ແຕ່ງດອງຝ່າຍໃດຫນຶ່ງກໍໄດ້.

ຖ້າຫາກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງປະເທດຂອງຄູ່ແຕ່ງດອງຝ່າຍໃດຫນຶ່ງນັ້ນໃຫ້ຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງຢູ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ໃຫ້ໄປຈົດທະບຽນຢູ່ພະແນກພາຍໃນແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການຈົດທະປ່ຽນການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດໍາເນີນຢູ່ພະແນກພາຍ ໃນຂັ້ນແຂວງ ບ່ອນຄູ່ບ່າວສາວອາໄສຢູ່ ຫຼື ບ່ອນຢູ່ຂອງຝ່າຍໃດຫນຶ່ງ ຫຼື ດໍາເນີນຢູ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ.

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້