ຢ່າເລື່ອນຜ່ານ! ໃຜທີ່ຄິດແຕ່ງານກ່ອນອາຍຸ 20-25 ປີຄວນອ່ານບົດຄວາມນີ້

ຫາກພົບເນື້ອຄູ່ທີ່ດີ, ແຟນທີ່ດີ ນັບວ່າເປັນເລື່ອງດີສຸດໆ ແຕ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20 ປີ ຄືເປັນຊ່ວງເວລາຄົ້ນຫາຕົນເອງ ການແຕ່ງງານອາດຈະໄວເກີນໄປ ຫາກບໍ່ເຄີຍຄິດລອງຄົ້ນຫາຕົນເອງ ຫຼືລອງເຮັດຫຍັງແບບນີ້ຈັກຄັ້ງ ທີ່ສໍາຄັນລອງໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ.

ພາບປະກອບ

1. ຢ່າຟ້າວເສຍເວລາກັບຄວາມຮັກຈົນເສຍການຮຽນ ( ເພາະອະນາຄົດເປັນຂອງເຮົາຢ່າເພິ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າມາຕັດສິນໃນຊ່ວງນີ້ )

2. ເຂົາຮັກຕົນເອງ: ຜູ້ຊາຍຄົນທໍາອິດ ຫຼືຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງເຈົ້າ ທີ່ບອກວ່າຮັກເຮົາ ອາດບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມແບບນັ້ນແທ້ໆ

3. ເພິ່ງພາຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ກ້າຄິດກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ.

4. ໃຊ້ເຫດຜົນ ບໍ່ໃຊ້ອາລົມຫຼິ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20 ບອກເລີຍວ່າ ສະໝອງສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເຫດຜົນຍັງບໍ່ພັດທະນາເຕັມທີ່

5. ຍັງມີໂອກາດເລືອກຄົນດີໆໄດ້ອີກຫຼາຍຄົນ

6. ຮຽນຮູ້ວ່າເຮົາປ່ຽນໃຜບໍ່ໄດ້ ມັນຄົງບໍ່ແມ່ນທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.

7. ໃນເມື່ອເຮົາມີເວລາເລືອກ ລອງເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໃສ່ກັນກໍດີ

8. ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນແດ່

9. ທຸ່ມເທໃຫ້ກັບຕົນເອງ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮັກຢ່າງເຕັມທີ່

ພາບປະກອບ

10. ຖ້າໃຫ້ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍ ເພາະພາວະຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມຂອງຜູ້ຊາຍຊ້າກວ່າຜູ້ຍິງ 5-7 ປີ.

11. ອິດສະລະທາງການເງິນ ຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນຂອງຕົນເອງກ່ອນແຕ່ງງານກັບໃຜຈັກຄົນ

12. ຮຽນເຮັດອາຫານ ໃຫ້ເປັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ

13. ເຊື່ອໃນຄໍາວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດກໍຕ້ອງເກີດ

14. ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ ເພາະຄົນທີ່ຈະຄອຍພັກດັນເຮົາທຸກເວລາຄືພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາ ເມື່ອເຮົາມີຄອບຄົວເປັນຂອງເຮົາເອງ ເຮົາອາດບໍ່ທີເວລາໃຫ້ກັບພວກເຂົາ

15. ຖ້າຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດສຸດໆທີ່ຢາກໄດ້ໃຜຈັກຄົນ.