ເຂົ້າຟຣີ ! ຫ້ອງນໍ້າສະອາດໃກ້ເຮືອນຊົງລາວ ເດີນພະທາດຫຼວງ.

ເຂົ້າຟຣີ ! ບໍ່ມີເກັບປີ້ ! ຫ້ອງນໍ້າສະອາດ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Suwon Public Toilet ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ມີທັງຫ້ອງນໍ້າຊາຍ, ຍິງ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າສໍາຫຼັບຜູ້ພິການ !

ຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫລັງ ໃກ້ເຮືອນຊົງລາວ ເດີນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ.

.

.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ສ້າງຫ້ອງນໍ້າ ສາທາລະນະແບບນີ້ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ດ້ານໃນ ວັດສີສະເກດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

.

.

.

ທີ່ມາ: