ຊາຍລາວ ຕິດອັນດັບ ຄວາມສູງສະເລ່ຍ ຕໍ່າທີ່ສຸດຂອງໂລກ

ຊາຍລາວ ຕິດອັນດັບ ຄວາມສູງສະເລ່ຍ ຕໍ່າສຸດຂອງໂລກ !!! ການສຶກສາໃຫມ່ ຕີແຜ່ໂດຍວາລະສານ The Lancet medical journal ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ຊາດທີ່ມີປະຊາກອນ ທີ່ມີຄວາມສູງສູງສຸດ ແລະ ຄວາມສູງຕໍ່າສຸດຂອງໂລກ 2020 !!! ໂດຍໄດ້ສຸ່ມວັດແທກຄວາມສູງ ຂອງເພດຊາຍ ແລະ ຍິງ ຫຼາຍກ່ວາ 200 ປະເທດທົ່ວໂລກ

ໂດຍສຸ່ມຈໍານວນ 2,181ຄົນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ລະຫວ່າງອາຍຸ 5-19 ປີ ແລະ 20-30 ປີ ! ຜົນປະກົດອອກມາວ່າ ຄວາມສູງສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ ໃນໂລກ ເພດຊາຍ ແມ່ນ

ສປປ ລາວ 159 ຊມ, ຕິມໍເລສເຕ 160 ຊມ, ປາປົວນິວກີເນຍ 161 ຊມ ແລະ ໂຊໂລມອນ 162 ຊມ ຕາມລໍາດັບ.ສ່ວນຄວາມສູງສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ ເພດຍິງ ແມ່ນ ບັງກະລາເທດ 150 ຊມ, ຕິມໍເລສເຕ 150 ຊມ, ກົວເຕມາລາ 150.9 ຊມ ແລະ ເນປານ 151 ຊມ. ສ່ວນປະຊາກອນ ທີ່ມີຄວາມສູງສະເລ່ຍ ສູງສຸດໃນໂລກ ແມ່ນ ເນເທີແລນ