ເສັ້ນທາງນາທົ່ມ-ຫ້ວຍເຕີຍ ກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງລໍຖ້າເບິ່ງໂສມໜ້າໃໝ່.

ອັບເດດລ່າສຸດ ວັນທີ5/11/2020 ເສັ້ນທາງນາທົ່ມ-ຫ້ວຍເຕີຍ, ເມືອງໄຊທານີ​, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ​, ກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ! ລໍຖ້າເບິ່ງໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງເສັ້ນທາງນີ້.

.

.

ພາບຈາກ: ວສລ.