ນີ້ຄືນັກຂັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເພດຍິງກຸ່ມທຳອິດຂອງລາວ

ຄວາມຝັນຂອງກຸ່ມນັກຮຽນຍິງ ກຸ່ມນີ້ ໃກ້ຈະເປັນຄວາມຈິງ ເມື່ອພວກເຂົາ ຈະກາຍເປັນ ນັກຂັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຍິງ ກຸ່ມທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ທີ່ຈະຈົບຫຼັກສູດການຂັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນທີ 02 ທັນວາ 2021

.