ຖືກໂທດປະຫານຊີວິດຍ້ອນຂົນສົ່ງສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດນ້ຳໜັກເກືອບ 3 ໂຕນ

ວັນທີ 21 ຕຸລາ ຜ່ານມາ,ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ນາງ ທິບພາວັນ ອາຍຸ 35 ປີ ຢູ່ບ້ານເຈງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນສະຖານການຂົນສົ່ງວັດຖຸເຄມີ ປະເພດຄາຟາອິນ(ສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ) ຈໍານວນ 119 ເປົາ,ໜັກ 2.975 ກິໂລກຼາມ.

ໃນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງຫຼວງນໍ້ທາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຖະແຫຼງສໍານວນຄະດີເລກທີ 107/ຂຕ.ອ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ໂດຍມີຈໍາເລີຍ ຊື່ ນາງ ທິບພາວັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 4 ພະ ຈິກ 2019 ໃນສະຖານຂົນສົ່ງວັດຖຸເຄມີ ປະເພດ ສານຄາເຟອິນ(ສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ) ຈຳນວນ 119 ເປົາ, ໜັກ 2.975 ກິໂລກຼາມ.

ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ພິຈາລະນາ ຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດຈໍາເລີຍ ຕາມກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ ມາດຕາ 146 ຂອງກົດໝາຍອາ ຍາ ແລະ ມາດຕາ 75,76 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ. ເຊິ່ງການກະທໍາຂອງຈໍາເລີຍ ເປັນໄດ້ກະທໍາຜິດໃນຂໍ້ 3 ວັກ 4 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

ບຸກຄົນໃດ ຫາກຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ຫຼື ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ,ຄ້າຂາຍ, ຈໍາໜ່າຍ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຂົນ ສົ່ງ ຫຼື ນໍາວັດຖຸເຄມີ ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດ ຜ່ານສປປ ລາວ ເກີນກວ່າ 10 ກິໂລກຼາມ ຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງ ໂທດປະຫານຊີວິດ.

ນອກນັ້ນ. ຄະນະສານອາຍາ ຍັງໄດ້ຕັດສິນ ຮີບວັດຖຸເຄມີ (ຄາເຟອິນ) ເພື່ອທໍາລາຍຖີ້ມ,ຮີບໂທລະສັບມືຖື 1ເຄື່ອງ ເປັນ ຂອງລັດ ແລະ ໃຫ້ຈໍາເລີຍ ເສຍເງິນຄ່າທຳນຽມສານຄືນໃຫ້ແກ່ລັດທັງໝົດ 524.000 ກີບ.