ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຜົນວິໄຈ “ເຜີຍ ຄົນທີ່ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມຄືຄົນສະຫຼາດ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ? ” ຜົນວິໄຈ “ເຜິຍ ຄົນຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມຄືຄົນສະຫຼາດ.

ໃຜເຄີຍຖືກດ່າເພາະຕົວເອງເປັນຄົນຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມ ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂຶ້ນ ! ລືມຄວາມເຈັບປວດທີ່ເຄີຍຖືກຕໍ່ວ່ານັ້ນໄປທໍາໃຈ ໃຫ້ສະບາຍແລະມາອ່ານເລື່ອງລາວ ທີ່ເຮົາມານຳສະເໜີໃນວັນນີ້ ເພາະລ່າສຸດມື້ວານມານີ້ ມີຜົນການວິໄຈຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ຄົນຂີ້ລືມບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄົນໂງ່! ແຕ່ຄົນຂີ້ລືມຄືຄົນສະຫຼາດຕ່າງຫາກແລະ ! Paul Frankland ແລະ Blake Richards ສອງນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂທຮອນໂຕ ປະເທດ ແຄນນາດາ ຜູ້ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບເລື່ອງກົນໄກການທໍາງານຂອງສະໝອງໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຄວາມຈຳ ແລະພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ພົບວ່າຄວາມຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກປະສິດທິພາບໃນການຮ້ອງຄືນຂໍ້ມູນລົ້ມເຫຼວ ຫາກແຕ່ນີ້ເປັນຂະ ບວນການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

Blake Richards ກ່າວວ່າ: “ ເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືສະໝອງຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງລືມ ຫຼືຕັດລາຍລະອຽດ ເລັກໆ ນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປແດ່ ແລະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼື ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງທີ່ຈໍາເປັນ ຫຼືເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ໃນຊ່ວງເວລາຂະນະນັ້ນ ເພາະຖ້າເຮົາພະຍາຍາມຈະຈໍາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດສະໝອງຂອງເຮົາ ກໍ່ຈະອັດແໜ່ນໄປດ້ວຍຄວາມຈື່ຈຳເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເລິເລືອນ ຮັບຮູ້ຊ້າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໃນ ເລື່ອງຕ່າງໆເຮັດໄດ້ຍາກ ເວົ້າໄດ້ງ່າຍ ກໍ່ຄືເຮົາຈະລັງເລບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈໃນທຸກໆເຮື່ອງນັ້ນເອງ ແລະ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາເປັນ ຕົວຮັບຂໍ້ມູນຊັ້ນດີນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ບໍ່ສຳຄັນກໍ່ຄວນຈະລືມເລືອງບາງຢ່າງໄປ ຄືກັບການເຄຍສະໝອງ ເກັບພື້ນທີ່ເອົາໄວ້ຈື່ຈຳໃນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ

”Paul Frankland ໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມວ່າ: “ ຈາກຜົນການວິໄຈທີ່ເຮົາໄດ້ສຶກສາຄົ້ນ ຄ້ວາກັນມາ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ ມີກົນໄກບາງຢ່າງທີ່ສະໜັບສະ ໜູນໃຫ້ເກີດອາການຫຼົງໆລືມໆ ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງຈາກ ກົນໄກຂອງສະໝອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນເປັນຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າກົນໄກຊະນິດນີ້ກໍຄື ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຂີ້ລືມນັ້ນມີຄວາມຄິດຄວາມອ່ານທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ຫຼັກແຫຼມນັ່ນເອງ ”

ຢ່າງໄດກໍ່ຕາມນັກວິໄຈທັງສອງຄົນ ກໍ່ໄດ້ທິ້ງທ້າຍເອົາໄວ້ວ່າ ຜົນງານວິໄຈຂອງພວກ ເຂົາຊິ້ນນີ້ໝາຍເຖິງຄົນ ທີ່ມີນິໄສຂີ້ລືມໜ້ອຍໆ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມຫຼາຍໆ ຊະນິດທີ່ວ່າຈື່ເລື່ອງລາວສຳຄັນຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະນັ້ນຄືອາການປ່ວຍ ຫຼືເປັນອາການຂອງ ໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມຊຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນວິໄຈແຕ່ຄວນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງ ຖືກວິທີຈະເປັນການດີທີ່ສຸດນັ້ນເອງ