ໂຊກດີແທ້ໆທີ່ພວກເຮົາເກີດມາເປັນຄົນລວຍ ໂຊກຮ້າຍແທ້ໆທີ່ເຮົາເກີດມາເປັນຄົນທຸກ

ເສດຖີຄົນ ໜຶ່ງ ຫລຽວຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມ. ໄດ້ເຫັນຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເຂ່ຍກ້ອງຂີ້ເຫຍື້ອໄປຂາຍ ລາວໄດ້ອ້າງຕົວເອງວ່າ “ໂຊກດີແທ້ໆທີ່ພວກເຮົາເກີດມາເປັນຄົນລວຍ”
ຜູ້ຊາຍກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫລຽວເບິ່ງຮອບໆແລະເຫັນຜູ້ຊາຍບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຜ້າຢືນຢູ່ໃນຫົນທາງ … ລາວໄດ້ອຸທານກັບຕົວເອງວ່າ “ໂຊກດີທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ບ້າ”
ຄົນບ້າຄົນນັ້ນເຫັນລົດສຸກເສີນ ນຳ ຄົນເຈັບໄປໂຮງ ໝໍ … ລາວໄດ້ອຸທານກັບຕົວເອງວ່າ “ເຮົາໂຊກດີຫລາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ວຍ.”
ເມື່ອຄົນເຈັບມາຮອດໂຮງ ໝໍ ໄດ້ເຫັນພະຍາບານຍູ້ຮ່າງກາຍຄົນຕາຍໄປຫ້ອງເກັບສົບ … ລາວອຸທານກັບຕົວເອງວ່າ “ເຮົາໂຊກດີເຫລືອເກີນທີ່ຍັງບໍ່ຕາຍ.”
ມີແຕ່ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໂຊກດີ.
ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ເບິ່ງຄວາມໂຊກດີຂອງຕົວເອງ? ນັ້ນມີຢູ່ດຽວນີ້ ນັ້ນແມ່ນຄືກັບຂອງຂວັນ ແລະມື້ທີ່ສວຍງາມຂອງຊີວິດ
ຊີວິດແມ່ນຫຍັງ?
ທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈດີ. ຖ້າຢູ່ໃນສາມແຫ່ງນີ້

 1. ໂຮງ ໝໍ
 2. ຄຸກ
 3. ສຸສານ
  ຢູ່ໂຮງ ໝໍ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງດີກ່ວາ “ສຸຂະພາບດີ”
  ຢູ່ໃນຄຸກທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ “ເສລີພາບ” ມີຄ່າຫລາຍປານໃດ
  ທີ່ສຸສານທ່ານຈະຮູ້ວ່າຊີວິດບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ. ພື້ນດິນທີ່ພວກເຮົາຍ່າງໃນມື້ນີ້ ບາງທີອາດຈະຫລັງຄາຂອງພວກເຮົາມື້ອື່ນ
  ຄວາມຈິງທີ່ ໜ້າເສົ້າແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນລ້ວນມາໂຕເປົ່າ. ແລະພວກເຮົາກໍ່ຈະຈາກໂລກນີ້ໄປໂຕເປົ່າເຊັ່ນກັນ
  ຂໍໃຫ້ເຮົາຖ່ອມຕົວ. ແລະຂໍຂອບໃຈທຸກໆຄວາມໂຊກດີທີ່ພວກເຮົາມີ .. ທຸກໆມື້.
  ກະລຸນາແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງ. ແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ຄວາມໂຊກດີຢູ່ທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂື້ນ
  ຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ ແມ່ນຜູ້ໂຊກດີ
  ບໍ່ມີຄວາມສຸກອື່ນໃດນອກຈາກຈິດໃຈຍັງຢືນຢູ່.