ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງຫລຸດຄ່ານໍ້າ 5% ສະເພາະລູກຄ້າປະເພດຄົວເຮືອນ

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະນາ 2020 ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫລວງ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວິສາຫະກິດ ຂອງຕົນ ຈະຄິດໄລ່ຫລຸດຄ່ານໍ້າປະປາລົງ 5% ຂອງມູນຄ່າການໃຊ້ນໍ້າຕົວຈິງ ໃຫ້ລູກຄ້າປະເພດ I (ຄົວເຮືອນ ທົ່ວໄປ), ຊຶ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຈາກສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19.

Close up water meter blue color in thailand. And a hose with flowing water.

ສ່ວນລູກຄ້າປະເພດ II (ສໍານັກງານອົງການພັກ-ລັດ) ແລະ ປະເພດ III (ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານຕ່າງໆ) ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນຫລຸດໃດໆ.

ຂ່າວ: ສຸພາສະຫວັນ ສີຊະນະມຸງຄຸນ, ຂປລ