ໂຮງໝໍລັດຈຳນວນໜຶ່ງ! ຍັງເປັນທີ່ຈົ່ມວ່າຂອງສັງຄົມ ບໍ່ທັນຖືເອົາໂອກາດໃນໄລຍະປີດປະເທດປັບປຸງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບ

ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຂອງທ່ານນຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021 ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII, ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ນີ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນຫນຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII, ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ: ຂໍ້ 9 ທີ່ມີເນື້ອໃນວ່າ:

“ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງຫມໍລັດຈໍານວນຫນຶ່ງ ຍັງເປັນທີ່ຈົ່ມວ່າຂອງສັງຄົມ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຍັງບໍ່ທັນຖືເອົາໂອກາດໃນໄລຍະປີດປະເທດປັບປຸງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພິສູດຕົນເອງໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈໃນການບໍລິການເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມານໍາໃຊ້ໂຮງຫມໍພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລາເປີດປະເທດ”