ສປປ ລາວ ຕິດອັນດັບ 1 ຂອງອາຊຽນ ສັດສ່ວນເປີເຊັນແມ່ຍິງແຕ່ງງານ ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ

🔥 ສປປ ລາວ 🇱🇦 ຕິດອັນດັບ #1 ຂອງອາຊຽນ ສັດສ່ວນເປີເຊັນແມ່ຍິງແຕ່ງງານ ກ່ອນອາຍຸ #18 ປີ ສູງທີ່ສຸດ ໃນອາຊຽນ, ແລະ ສັດສ່ວນເປີເຊັນແມ່ຍິງ ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ #15 ປີ ສູງທີ່ສຸດ ໃນອາຊຽນ !!!

💡 ທ່ານຄິດວ່າ ສະຖິຕິນີ້ ຢາກບົ່ງບອກຫຍັງ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ?

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ: Lao youth radio fm 90.0 mhz