ມິຕິໃໝ່! ເອົາໂຕຫານໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນຮັບໃບປະການ

ພາບນີ້ຈະເປັນພາບຫນື່ງທີ່ແອດຄິດວ່າຈະເປັນພາບຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີ ໃນຫລາຍສະຕະວັດ.​ ຊາຍຫນຸ່ມມີໂຊກທີ່ສຸດເມື່ອຮຽນຈົບກໍ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ພ້ອມນັ້ນຫນຸ່ມຊາຍຄົນນີ້ກໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂອງຂັວນທີ່ວິເສດພິເສດທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງບໍ່ມີໃຜທີ່ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນແບບນີ້ມາກ່ອນ.​

ຍຸກນີ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຫຼີກໄປ ຂອງຂວັນມື້ຮັບໃບປະກາດ

ຂໍນຸຍາດເຈົ້າຂອງຮູບເດີ🙏🙏🙏