ພົນລະເມືອງຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາລາວຈະມີໄລຍະເວລາການຈຳກັດບໍລິເວນ ທີ່ໜ້ອຍມື້ລົງ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ລາຍງານວ່າ ສປປ ລາວ ຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ຊ່ອງທາງສີຂຽວ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ Fast Track ໃຫ້ກັບພົນລະເມືອງຈີນ ໂດຍມີ ໄລຍະເວລາ ການຈຳກັດບໍລິເວນ ທີ່ໜ້ອຍມື້ລົງ, ໂດຍຈະນໍາໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການ ເພື່ອຮັກສາໄດ້ ຄວາມປອດໄພ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງ ໃນກາກກັກໂຕ ແລະ ສາມາດ ໄປກັກໂຕໄດ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ຢູ່ຂອງຕົນເອງ ແທນການໄປກັກໂຕ 14 ມື້ ຕາມສະຖານທີ່ກັກໂຕ ແລະ ໂຮງແຮມ ທີ່ກໍາໜົດໄວ້ ຂອງລັດຖະບານລາວ. ປະຈຸບັນກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ປຶກສາຫາລືວ່າ ຈະໃຫ້ກັກໂຕຈັກມື້, ພ້ອມຈະມີການພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ລະບົບ ອີເລັດໂຕຮນິກ ຕິດຕາມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ວ່າຜູ້ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈະພັກຢູ່ບ່ອນໃດ, ແຕ່ທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ຕ້ອງໄດ້ກວດວັດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຂອງຕົນເອງ ທຸກເຊົ້າ ແລະ ແລງ.

ນອກຈາກນີ້ ກ່ອນມາເຖິງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ເຂົ້າມາທຸກຄົນ ຈາກ ສປ ຈີນ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດສອບໂຄວິດ ເປັນລົບ ພາຍໃນລຍະເວລາ 72 ຊມ ກ່ອນເດີນທາງ.

ໃນອະນາຄົດ, ລະບຽບການນີ້ ກໍ່ຈະມີການນໍາໃຊ້ ກັບພົນລະເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

ມີບາງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ ລະບົບຊ່ອງທາງຂຽວ ແລະ ຫຼຸດເວລາກັກໂຕລົງ ຈາກ 14 ມື້ ເປັນ 10 ມື້, ແລະ ມີບາງປະເທດພຽງ 7 ມື້ເທົ່ານັ້ນ.

ລາຍລະອຽດແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມ ແມ່ນຈະມີອອກມາ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້.