ປະກາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຍາພໍ່ ເອົາບຸນນຳກັນ

ປະກາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ເອົາບຸນນຳກັນ ຍາພໍ່ເພີ່ນມາແຕ່ບ້ານ ສົມສຸກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ
👉 ຍາພໍ່ຊື່ ຍາພໍ່ສົມຈັນ( ຫລື ຍາພໍ່ກຸຫລາບ)ເບີໂທເພິ່ນ
030 4909128
ຍາພໍ່ແມ່ນມາປົງສົບຍາພໍ່ຈັນທະ ລະເພີ່ນປວ່ຍກະທັນຫັນ ຕັ້ງສົ່ງຂື້ນສູງ ຕອນນີ້ແມ່ນຢູ້ໂຮງຫມໍປາກຊັນ ບໍ່ມີພີ່ນອ້ງ ລູກຫລານທາງໃດເລີຍ ບໍ່ມີຄົນເບີ່ງ

ຄົນຊວ່ຍເພີ່ນໄນການເຂົ້າຫອ້ງນຳ້ຢູ່ ກີນຈຸເຮົາໃດ້ພອ້ມກັນເອົາອາຫານ ນ້ຳດື່ມ ຫມາກໄມ້ ໃຫ້ເພີ່ນກີນ ຕອນນີ້ເລີ່ມອາການດີຂື້ນແລ້ວ

ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ໃຫ້ພີ່ນອ້ງ ລູກ ຫລານ ເພີ່ນໃຫ້ຮູ້ແດ່ເດີ ເອົາບຸນນຳກັນ🙏🙏🙏