ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍແມ່ຕູ້ຕຸດ ອາໄສຢູ່ຄົນດຽວພິການຕາບອດ.

ວອນຄົນໃຈບຸນຢ່າພ້າວເລື່ອນຜ່ານເຖິງຊ່ວຍບໍ່ໃດ້ຢາກຂໍໄຫ້ທ່ານຊ່ວຍແຊຣໄຫ້ແນ່ຊ່ວຍທຳບຸນໄປພ້ອມກັນ ແມ່ເຖົ່າຕຸດ ຢູ່ບ້ານໂພນເຫຼັກ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ເລື່ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນໃຈບຸນທັງຫຼາຍ
ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າແມ່ເຖົ່າຕຸດລາວຢູ່ຄົນດຽວພິການຕາບອດກິນຢູ່ກັບບ່ອນໄປໃສບໍ່ໃດ້.ຂາດເຂີນທຸກຢ່າງ
ມີລູກ2ຄົນຜູ້ຍິງກະແຍກຢູ່ບໍ່ໃດ້ຢູ່ນຳແຕ່ເຂົາຊ່ວຍໃດ້ເທົ່າທີ່ຊ່ວຍສ່ວນຜູ້ຊາຍແມ່ນຕັດແມ່ເລີຍບໍ່ເຄີຍສົນໃຈໃຍດີ

ວັນທີ22ເດືອນ10ປີ2020ພວກເຮົາຊິໃດ້ລະດົມທືນພາກັນລົງຊ່ວຍເຫຼືອຄັນທ່ານໃດສົນໃຈຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນຫຼືວັດຖຸສິ່ງຂອງສາມາດຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກົງໃດ້ທີ່ເບີ 02096613667

.