ຄົນ​ລາວ​ມີ​ນ້ຳ​ໃຈ ມີ ຫລື ຈົນກໍ່ຄົນຄືກັນ ໜຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊາຍ​ຫິວ, ນ້ອງຊາຍນັດມາເຮັດວຽກມາ​ຮອດ​ແ​ຕ່ຕິດຕໍ່ບໍ່​ໄດ້

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ phonesack southiphone ໄດ້ໂພສວ່າ ຕາສົງສານລາວ:
ໃນຂະນະທີີຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງກີນເຂົ້າຈີ່ປ້າເຕ້
ຢູ່ແຄມທາງຫນ້າຫໍປັດຊູມ

ບັງເອີນ..ເສືອດຕາໄປເຫັນຊາຍຄົນຫນຶ່ງ ຢ່າງກາຍມາເຊິ່ງກຳລັງເດີນທາງມຸ້ງຫນ້າໄປທາງດົງໂດກ. ດູລັກສະນະທ່າທາງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວອິດເມື່ອຍ ໂຮຍແຮງ ແລະແຕ່ງໂຕມ່ອມແມ່ມ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ທັນທີວ່າຄົນໆນີ້ຄົງຈະຫິວຫລາຍ.ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງຮີບຟ້າວກີນເຂົ້າຈີແລະຊື້ໃວ້1ກ່ອນແລ້ວຟ້າວຂີ່ລົດນຳໄປຫາຊາຍຄົນນັ້ນ.

ເມື່ອໄປຮອດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບີບແກ່ເພື່ອຖາມ
ລາວຕົກໃຈແລະຟ້າວຕອບລັກສະນະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທັນທີ

ຜ່ານການສອບຖາມ..ລາວທັງຕອບທັງຮ້ອງໃຫ້ວ່າ: ຫາມາຮອດວຽງຄືນນີ້ນ້ອງຊາຍນັດມາເຮັດວຽກ ພໍເມື່ອມາຮອດເບີທີ່ນ້ອງຊາຍເອົາໃຫ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ໃດ້ ເງີນທີ່ມີກໍ່ພໍໃດ້ແຕ່ຄ່າຈ້າງລົດມາກະຫມົດແລ້ວ.

ຢ່າງມາແຕ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ເຂົ້າກະບໍ່ໄດ້ກິນ ທັງເວົ້າທັງຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຖາມ
ແຜນການຂອງເຈົ້າແມ່ນຈະໄປແນວໃດຕໍ່ ລາວວ່າຈະໄປດົງໂດກ ມີພີນ້ອງບໍຢູ່ດົງໂດກຂ້ອຍຖາມ”ລາວວ່າບໍ່ມີແຕ່ຊີໄປຂໍຂື້ນລົດເມືອ.

ລາວເປັນຄົນມາຈາກສະຫວັນນະເຂດ..
ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຫາເງີນພໍຄ່າລົດໃຫ້ລາວກະຊີພໍໃດ້..ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍາກໃຫ້ລາວເຮັດວຽກຫາເງິນລ້ຽງລູກນ້ອຍກັບເມຍລາວ
ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ບ້ານ

(ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຊວນມານອນຫ້ອງເພື່ອຈະຫາຊອກວຽກກຳມະກອນໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ສົມຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າມາຫາວຽກເຮັດງານທຳ)

ພີ່ນ້ອງຄົນໃດມີວຽກເຮັດກະຕິດຕໍ່ມາຫາລາວແດ່ສົງສານລາວ..ຜ່ານການສົນທະນາ..ຕາມລັກສະຄຳເວົ້າຄຳວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຊື່ໆ.ຕົງໄປຕົງມາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນແຮງຫນື່ງຊ່ວຍຫາວຽກໃຫ້ລາວ..ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ..ມີຫລືຈົນກໍ່ຄົນເຫມືອນກັນເດີຊ່ວຍແດ່.