ຕັ້ງຫວຍ 3 ສາຍ ຫຼົ້ມມືສຸດທ້າຍ ຖືກສານຕັດສິນ ພ້ອມໃຊ້ໜີ້ໂຈດທາງແພ່ງ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ຕັ້ງຫວຍ 3 ສາຍ ຫຼົ້ມມືສຸດທ້າຍ ຖືກສານຕັດສິນ ພ້ອມໃຊ້ໜີ້ໂຈດທາງແພ່ງ

Published

on

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄຸມຕົວນາງ ນ້ອຍ ແມ່ຫວຍ 3 ສາຍ ໂດຍຜູ້ ຖືກຫາອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມສານ ເພື່ອໃຫ້ໄອຍາການຖະແຫຼງສັ່ງຟ້ອງສານຕັດສິນ ໃນການກະທໍາຜິດທີ່ຈໍາເລີຍກໍ່ຂຶ້ນ; ເຊິ່ງມີໂຈດທາງແພ່ງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຄໍາຖະແຫຼງ ແລະ ຄໍາຕັດສິນ.

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020, ພາຍຫຼັງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຄຸມຕົວຈໍາເລີຍ ມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສານ. ຈາກນັ້ນ, ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ: ນາງ ນ້ອຍ ອາຍຸ 42 ປີ, ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ; ເຊິ່ງຄະດີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນມາ ແຕ່ປີ 2016 ນາງ ນ້ອຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ໄດ້ເປັນແມ່ຫວຍ ຈໍານວນ 3 ສາຍ ຄື: ສາຍ 50 ລ້ານ, 35 ລ້ານ ແລະ 30 ລ້ານ. ໃນນັ້ນ, ຫວຍສາຍ 50 ລ້ານ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016 ມີລູກຫວຍ ຈໍານວນ 11 ມື, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍ ມື້ລະ 150.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າລູກຫວຍຜູ້ໃດເປຍກ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນເປຍ ມື້ລະ 30.000 ກີບ ຈົນຄົບຕາມມືຈຳນວນທີ່ຫຼິ້ນຫວຍ; ຫວຍດັ່ງກ່າວຜູ້ທີ່ເອົາມື 1 ແມ່ນແມ່ຫວຍ ກໍຄື: ນາງ ນ້ອຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ຈາກນັ້ນ; ກໍແມ່ນລູກຫວຍມືທີ 2 ແລະ ມືຕໍ່ກັນຈົນຮອດມືສຸດທ້າຍ. ຫຼັງຈາກເປັນແມ່ຫວຍ ແລະ ເກັບເງິນນຳລູກຫວຍ ມາຮອດມືທີ 10 ກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ, ແຕ່ພໍມາຮອດມືທີ 11 ເປັນມືຂອງ ນາງ ພິມມະສອນ ເປຍເອົາເງິນຫວຍແລ້ວ ແມ່ຫວຍໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນຈົນຄົບຕາມຈໍານວນ ແລະ ເອົາເງິນຫວຍນັ້ນໄປໃຊ້ຈ່າຍຟຸຍເຟືອຍ ຍັງຄ້າງຈ່າຍ 8 ລ້ານກີບ.

ສໍາລັບຫວຍສາຍ 35 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 2 ທີ່ຈໍາເລີຍ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017, ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 11 ມື. ໃນນັ້ນ, ແມ່ ຫວຍໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍມື້ລະ 150.000 ກີບ. ຖ້າມືໃດເປຍກ່ອນຕ້ອງຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ມືທີ່ເອົາຕາມຫຼັງມື້ລະ 30.000 ກີບ ຈົນຄົບຕາມຈໍານວນລູກຫວຍ, ຫວຍດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນມາຮອດມືສຸດທ້າຍ ເປັນມືຂອງ ນາງ ປຸມເປັງ, ລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ກັບແມ່ຫວຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ແຕ່ແມ່ຫວຍບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນທີ່ເກັບຈາກລູກຫວຍໄປໃຫ້ ນາງ ປຸມເປັງ ທັງເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເປັນເງິນ ຈໍານວນ 38 ລ້ານກີບ.

ຫວຍສາຍ 30 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 3 ທີ່ຈໍາເລີຍຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 (ວັນດຽວກັບຫວຍສາຍທີ່ 2; ເຊິ່ງ ຫວຍສາຍນີ້ ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 6 ຄົນ ມີ 8 ມື ໂດຍເກັບເງິນນໍາລູກຫວຍ ແຕ່ລະຄົນມື້ລະ 150.000 ກີບ, ຜູ້ໃດທີ່ເປຍ ເອົາກ່ອນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນມື້ລະ 30.000 ກີບ ໃຫ້ກັບລູກຫວຍຜູ້ທີ່ເປຍຕາມຫຼັງແຕ່ລະຄົນ, ເຊິ່ງຫວຍສາຍນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຫວຍນໍາ 2 ມື ຈ່າຍມື້ລະ 300.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍເອົາຫວຍກ່ອນຕາມທີ່ປະຕິບັດມາກັບຫວຍແຕ່ລະສາຍ. ຈົນມາຮອດມືຂອງ ທ້າວ ຄໍາໄພ ເປັນຜູ້ເປຍເອົາມືທີ 2 ແລະ ມືທີ 6. ໃນນີ້, ແມ່ຫວຍບໍ່ສາມາດໃຫ້ ທ້າວ ຄໍາໄພ ຄົບຕາມຈໍານວນ (ຈ່າຍບາງສ່ວນ ) ຍັງເຫຼືອ 8 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວ. ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ຮັດກຸມໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງ ນ້ອຍ ຈໍາເລີຍ ມີຄວາມຜິດໃນສະຖານສໍ້ໂກງຊັບພົນ ລະເມືອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ 2005 ມາດຕາ 120, ເຊິ່ງແຕະຕ້ອງຕໍ່ກໍາມະສິດສ່ວນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ.

ເຫັນວ່າ ການກະທໍາຂອງຈໍາເລີຍ ເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າຈໍາເລີຍ ໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງດ້ວຍວິທີອ້າງ ເປັນເປັນແມ່ຫວຍ; ຈາກນັ້ນ, ກໍຊັກຊວນຄົນອື່ນເຂົ້າຫວຍນໍາຕົນ; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຫຼົງເຊື່ີອເຂົ້າຫຼິ້ນຫວຍນຳໃນເມື່ອຈໍາເລີຍ ເກັບເງິນໄດ້ແລ້ວ ກໍບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ລູກຫວຍຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມ, ເຊິ່ງການກະທໍາຂອງຈໍາເລີຍຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງ.

ເຫັນວ່າ ຈໍາເລີຍເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະສົມບູນດີ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງສານລົງໂທດຈໍາເລີຍ ຕາມກົດໝາຍອາຍາສະບັບປັບ ປຸງປີ 2005 ມາດຕາ 120 ວັກ 2.

ຈາກບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕົວຈິງທີ່ປະກອບມາໃນສໍານວນຄະດີ; ດັ່ງນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນຈໍາຄຸກ 2 ປີ 2 ເດືອນກັບ 10 ວັນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ສໍ້ໂກງມາ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນຕຸລາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້