ຕັ້ງຫວຍ 3 ສາຍ ຫຼົ້ມມືສຸດທ້າຍ ຖືກສານຕັດສິນ ພ້ອມໃຊ້ໜີ້ໂຈດທາງແພ່ງ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Notice: Undefined index: slug in /home/suelaoco/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1092
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ຕັ້ງຫວຍ 3 ສາຍ ຫຼົ້ມມືສຸດທ້າຍ ຖືກສານຕັດສິນ ພ້ອມໃຊ້ໜີ້ໂຈດທາງແພ່ງ

Published

on

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄຸມຕົວນາງ ນ້ອຍ ແມ່ຫວຍ 3 ສາຍ ໂດຍຜູ້ ຖືກຫາອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມສານ ເພື່ອໃຫ້ໄອຍາການຖະແຫຼງສັ່ງຟ້ອງສານຕັດສິນ ໃນການກະທໍາຜິດທີ່ຈໍາເລີຍກໍ່ຂຶ້ນ; ເຊິ່ງມີໂຈດທາງແພ່ງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຄໍາຖະແຫຼງ ແລະ ຄໍາຕັດສິນ.

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020, ພາຍຫຼັງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຄຸມຕົວຈໍາເລີຍ ມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສານ. ຈາກນັ້ນ, ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ: ນາງ ນ້ອຍ ອາຍຸ 42 ປີ, ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ; ເຊິ່ງຄະດີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນມາ ແຕ່ປີ 2016 ນາງ ນ້ອຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ໄດ້ເປັນແມ່ຫວຍ ຈໍານວນ 3 ສາຍ ຄື: ສາຍ 50 ລ້ານ, 35 ລ້ານ ແລະ 30 ລ້ານ. ໃນນັ້ນ, ຫວຍສາຍ 50 ລ້ານ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016 ມີລູກຫວຍ ຈໍານວນ 11 ມື, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍ ມື້ລະ 150.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າລູກຫວຍຜູ້ໃດເປຍກ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນເປຍ ມື້ລະ 30.000 ກີບ ຈົນຄົບຕາມມືຈຳນວນທີ່ຫຼິ້ນຫວຍ; ຫວຍດັ່ງກ່າວຜູ້ທີ່ເອົາມື 1 ແມ່ນແມ່ຫວຍ ກໍຄື: ນາງ ນ້ອຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ຈາກນັ້ນ; ກໍແມ່ນລູກຫວຍມືທີ 2 ແລະ ມືຕໍ່ກັນຈົນຮອດມືສຸດທ້າຍ. ຫຼັງຈາກເປັນແມ່ຫວຍ ແລະ ເກັບເງິນນຳລູກຫວຍ ມາຮອດມືທີ 10 ກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ, ແຕ່ພໍມາຮອດມືທີ 11 ເປັນມືຂອງ ນາງ ພິມມະສອນ ເປຍເອົາເງິນຫວຍແລ້ວ ແມ່ຫວຍໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນຈົນຄົບຕາມຈໍານວນ ແລະ ເອົາເງິນຫວຍນັ້ນໄປໃຊ້ຈ່າຍຟຸຍເຟືອຍ ຍັງຄ້າງຈ່າຍ 8 ລ້ານກີບ.

ສໍາລັບຫວຍສາຍ 35 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 2 ທີ່ຈໍາເລີຍ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017, ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 11 ມື. ໃນນັ້ນ, ແມ່ ຫວຍໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍມື້ລະ 150.000 ກີບ. ຖ້າມືໃດເປຍກ່ອນຕ້ອງຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ມືທີ່ເອົາຕາມຫຼັງມື້ລະ 30.000 ກີບ ຈົນຄົບຕາມຈໍານວນລູກຫວຍ, ຫວຍດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນມາຮອດມືສຸດທ້າຍ ເປັນມືຂອງ ນາງ ປຸມເປັງ, ລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ກັບແມ່ຫວຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ແຕ່ແມ່ຫວຍບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນທີ່ເກັບຈາກລູກຫວຍໄປໃຫ້ ນາງ ປຸມເປັງ ທັງເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເປັນເງິນ ຈໍານວນ 38 ລ້ານກີບ.

ຫວຍສາຍ 30 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 3 ທີ່ຈໍາເລີຍຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 (ວັນດຽວກັບຫວຍສາຍທີ່ 2; ເຊິ່ງ ຫວຍສາຍນີ້ ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 6 ຄົນ ມີ 8 ມື ໂດຍເກັບເງິນນໍາລູກຫວຍ ແຕ່ລະຄົນມື້ລະ 150.000 ກີບ, ຜູ້ໃດທີ່ເປຍ ເອົາກ່ອນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນມື້ລະ 30.000 ກີບ ໃຫ້ກັບລູກຫວຍຜູ້ທີ່ເປຍຕາມຫຼັງແຕ່ລະຄົນ, ເຊິ່ງຫວຍສາຍນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຫວຍນໍາ 2 ມື ຈ່າຍມື້ລະ 300.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍເອົາຫວຍກ່ອນຕາມທີ່ປະຕິບັດມາກັບຫວຍແຕ່ລະສາຍ. ຈົນມາຮອດມືຂອງ ທ້າວ ຄໍາໄພ ເປັນຜູ້ເປຍເອົາມືທີ 2 ແລະ ມືທີ 6. ໃນນີ້, ແມ່ຫວຍບໍ່ສາມາດໃຫ້ ທ້າວ ຄໍາໄພ ຄົບຕາມຈໍານວນ (ຈ່າຍບາງສ່ວນ ) ຍັງເຫຼືອ 8 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວ. ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ຮັດກຸມໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງ ນ້ອຍ ຈໍາເລີຍ ມີຄວາມຜິດໃນສະຖານສໍ້ໂກງຊັບພົນ ລະເມືອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ 2005 ມາດຕາ 120, ເຊິ່ງແຕະຕ້ອງຕໍ່ກໍາມະສິດສ່ວນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ.

ເຫັນວ່າ ການກະທໍາຂອງຈໍາເລີຍ ເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າຈໍາເລີຍ ໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງດ້ວຍວິທີອ້າງ ເປັນເປັນແມ່ຫວຍ; ຈາກນັ້ນ, ກໍຊັກຊວນຄົນອື່ນເຂົ້າຫວຍນໍາຕົນ; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຫຼົງເຊື່ີອເຂົ້າຫຼິ້ນຫວຍນຳໃນເມື່ອຈໍາເລີຍ ເກັບເງິນໄດ້ແລ້ວ ກໍບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ລູກຫວຍຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມ, ເຊິ່ງການກະທໍາຂອງຈໍາເລີຍຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງ.

ເຫັນວ່າ ຈໍາເລີຍເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະສົມບູນດີ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງສານລົງໂທດຈໍາເລີຍ ຕາມກົດໝາຍອາຍາສະບັບປັບ ປຸງປີ 2005 ມາດຕາ 120 ວັກ 2.

ຈາກບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕົວຈິງທີ່ປະກອບມາໃນສໍານວນຄະດີ; ດັ່ງນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນຈໍາຄຸກ 2 ປີ 2 ເດືອນກັບ 10 ວັນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ສໍ້ໂກງມາ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ໂຮງໝໍບໍ່ມີຕຽງພຽງພໍສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Published

on

ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍ່ມີຕຽງພຽງພໍ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ.ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ອ້າງອີງຈາກ ວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປ່ຽນຫ້ອງປະຊຸມ ເປັນຫ້ອງທີ່ຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍ ເນື່ອງຈາກຂາດສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຄົນເຈັບ, ໃນຂະນະທີ່ບາງບ່ອນຍັງຂໍຕຽງນອນຈາກປະຊາຊົນຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແພດໝໍ ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ພະຍາຍາມຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກ ແມ່ນສູງຜິດປົກກະຕິເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019.ກະຊວງ​ສາທາລະນະສຸກ ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ຍົກຍ້າຍ​​ແພດໝໍ​ທີ່ຢູ່​ໂຮງໝໍ​ໃຫຍ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໄປ​ຢູ່​ໂຮງໝໍນ້ອຍໆທົ່ວນະຄອນທີ່ມີບຸກຄະລາກອນບໍ່ພຽງພໍ.

ທ່ານ ດຣ. ຄໍາຫຼ້າ ຈູມລິວົງ ຮອງອຳນວຍການໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ປີນີ້ມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຄົນມາຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ໂຮງໝໍ ເສດຖາທິລາດ

ແມ່ນສູງຜິດປົກກະຕິ.ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກລະບາດໃນໄລຍະນີ້ ໂດຍມີຝົນຕົກ ຜິດປົກກະຕິ ໃນຕົ້ນລະດູຝົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຍຸງລາຍ ທີ່ເປັນຕົວແຜ່ພະຍາດ.ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງການຕິດເຊື້ອ ທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າລະດູຝົນ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ມີຍຸງລາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ປ້າຍໃຜເຮ່ຍ ມາເອົາເດີ້ ແຖວຮ້ານສຸວັນນີ ສີໄຄ

Published

on

ນຳ້ຖ້ວມທາງ ແຖວຮ້ານສຸວັນນີ ສີໄຄ ໃນມື້ວານ. ( ປ້າຍໃຜເຮ່ຍ ໃຫ້ເອົາເອກກະສານມາຢັ້ງຢືນເອົາ ເພື່ອປ້ອງກັນມິສາຊິບ )

ນ້ຳທີ່ກິນບໍ່ມີມື້ໝົດ..ກໍ່ຄືນ້ຳໃຈ

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງປ້າຍລົດ

ແຈ້ງເຖິງທຸກທ່ານທີ່ທຽວທາງໃນຜ່ານເສັ້ນທາງ 13ເໜືອ ໜ້າ ສຸວັນນີ ໂຮມຊັນເຕີ ສາຂາ ສີໄຄ ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ເຊິ່ງເປັນເຂດນ້ຳຖ້ວມໜັກ ເຮັດໃຫ້ປ້າຍທະບຽນລົດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຜ່ານເຂດດັ່ງກ່າວຫຼຸດອອກຈາກລົດ ເຊິ່ງລວມຈຳນວນ 26 ປ້າຍ ແລະ ກະເປົ໋າ 1 ໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກນ້ຳໄຫຼພັດມາທີ່ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ສີໄຄ ໂດຍມີປ້າຍທະບຽນດັ່ງນີ:

 1. ກຕ 3712
 2. ກທ 4380
 3. ກຕ 8403
 4. ກຕ 6642
 5. ກທ 5077
 6. ກລ 1309
 7. ວຄ 8118
 8. ມລ 4666
 9. ກທ 1483
 10. ກດ 6628
 11. ກວ 3722
 12. ກກ 4934
 13. ຄພ 8299
 14. ກຫ 5278
 15. ກຣ 8810
 16. ກສ 1178
 17. ກຍ 9758
 18. ກລ 3802
 19. ກຮ 7787
 20. ກວ 3452
 21. ກບ 8063
 22. ກຫ 1655
 23. ກມ 9038
 24. ກຜ 2860
 25. ກພ 1399

26. ກວ 2946

ຕິດຕໍ່ພົວພັນເອົາທະບຽນລົດ ແລະ ກະເປົ້າຂອງທ່ານ ຄືນໄດ້ທີ່ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ສີໄຄ ເດີ: ພີ່ນ້ອງ: ໂທ 020 5788 5806 (ຜູ້ຈັດການສາຂາສີໄຄ)

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ເຕືອນຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງມາບາຈຽງ – ປາກເຊໂດຍຜ່ານຂົວຫມາກແງວເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ

Published

on

ແຈ້ງເຖີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຈະເດີນທາງມາບາຈຽງ – ປາກເຊໂດຍຜ່ານຂົວຫມາກແງວເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກຂົວຊຸດໂຊມຈາກນ້ຳເຊາະເຈື່ອນ ຂໍໃຫ້ໃຊ້ເສັນທາງໃຫມ່

ອັບເດດວັນທີ່ 09/08/2022

….

….

….

….

….

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

Continue Reading
ເດືອນສິງຫາ 2022
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້