ທົ່ວປະເທດ! ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ 78 ແຫ່ງ ໃນນີ້ 8 ແຫ່ງ ທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງ 100%

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ລຟລ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄຟຟ້າທີ່ສະຫນອງ ໃຫ້ສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງຜະລິດ ໄຟຟ້າທັງຫມົດ 87 ແຫ່ງ (78 ແຫ່ງແມ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 9 ແຫ່ງ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ).

ແລະ ໃນ 78 ແຫ່ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດນິ້. ມີພຽງ 8 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ລັດຖະບານ ຫຼື ລຟລ ຄຸ້ມຄອງ 100 %

ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນ ລຟລ ຕ້ອງຊື້ໄຟຈາກແຫຼ່ງ ຜະລິດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 90%. ຖ້າປີໃດເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ, ເຂື່ອນພາຍໃນປະເທດບໍ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ພຽງພໍ ຈຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຄາແພງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ