ສາວນ້ອຍດັງໄວເກີນ..​ອອກມາໂພສກ່າວຄຳຂໍໂທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເຊືີ່ອມເສຍເລື່ອງເສື້ອຊາວໜຸ່ມ

ນ້ອງນ້ອຍໂຕເຕ້ຍ: ໄດ້ໂພສກ່າວຄຳຂໍໂທດ: ສີ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເຊືີອມເສຍເລື່ອງເສື້ອຊາວຫນຸ່ມ.​ຂ້ອຍຕ້ອງຂໍໂທດທຸກຄົນ ແລະ ຂ້ອຍຂໍໂອກາດຈາກສັງຄົມທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍມີຈຸດຢືນໃນບົນໂລກນີ້ອີກຄັ້ງ

ຂ້ອຍຂໍໂທດທຸກຄົນ

ອີ່ຫລີຈາກໃຈຈິງ ຂ້ອຍຊີປັບຕົນເອງໃຫເປັນຄົນໃຫມ່.​ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍແນ່ເດີ.​ທຸກມື້ນີ້ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ຊີໄປທາງໃດແລ້ວ.

ຈາກການກ່າວຂໍໂທດນີ້: ເພຈ ຂ່າວ ລ່າສຸດ ສປປລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ:

​ລ່າສຸດ2ສາວ ກໍໃດ້ອອກມາກ່າວ ຂໍໂທດສັງຄົມແລ້ວ ຜ່ານສື່ອອນລາຍທີ່ໃດ້ໃຊ້ເສື້ອຊາວຫນຸ່ມ ເຮັດໄຫ້ປະເທດເຊື່ອມເສຍໄປນຳ

ຜູ້ກ່ຽວໃດ້ ກ່າວຂໍໂທດ ພ້ອມໃຫ້ສັງ ຄົມໄຫ້ ອະໄພໃຫ້ເຂົ້າໃດ້ມີຈຸດຢືນ ໃນສັງຄົມ ຕໍ່ໄປແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທຸກສິງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກ ຍ່ອມມີ ຜິດພາດ ບໍ່ມີໃຜສິດີ ຖືກຫມົດທຸກຢ່າງທຸກຊີວິດມີຄ່າ ທີ່ເຂົ້າເຮັດໄປບາງເທື່ອເຂົາກະອາດຈະມີເຫດ ຜົນເຂົາ ສຸດທ້າຍແຕ່ ແນວໃດກໍຕາມໄຫ້ມີສະຕິການໃຊ້ຊີວິດນຳກັນ

.