ທົ່ວໂລກ! ມີຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ເກືອບ 1 ຕື້ຄົນ

ອີງຕາມການເກັບກໍາສະຖິຕິໂລກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທົ່ວໂລກມີເກືອບ 1 ຕື້ຄົນ ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິ, ໃນທຸກໆ 40 ວິນາທີໃດ ຈະມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນການຂ້າໂຕຕາຍ 1 ຄົນ ແລະ ໃນທຸກໆປີ ຈະມີຄົນ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ເຊິ່ງໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນວັນສຸຂະພາບຈິດສາກົນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະ ພາບຈິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ.

ມາຮອດປີນີ້, ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຫລາຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງ COVID-19. ຫລາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາຫລາຍໆ ຄົນໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດໝໍ ທີ່ຮັບມືກັບການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ COVID-19, ເຊິ່ງຫລາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກຢ້ານວ່າ ຈະໄປແຜ່ເຊື້ອໃສ່ຄອບຄົວເມື່ອຮອດບ້ານ, ນັກຮຽນຫລາຍຄົນກໍ່ມີການປັບຕົວ ໂດຍການຮຽນຢູ່ບ້ານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄູອາຈານ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງຈິດ ກໍ່ອາດຈະຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນຫາທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງCOVID-19 ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດຕິທຸລະກິດຂອງໂຕເອງລົງ.

ຈາກປະສົບການຂອງເຫດການສຸກເສີນທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ: ບັນຫາທາງສຸຂະ ພາບຈິດມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ການລົງທຶນໃນວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະ ດັບສາກົນ ທີ່ຖືກລະເລີຍເປັນເວລາຫລາຍປີ ຈຶ່ງຖືກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງວັນສຸຂະພາບຈິດສາກົນໃນປີນີ້ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມການລົງທຶນ ໃນວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ