ສຸດເສົ້າ! ຜົວຈະພາເມຍໄປເກີດລູກແຕ່ເມຍຕົກນໍ້າສູນຫາຍທີ່ຫວຽດນາມ

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ນີ້ວ່າເກີດເຫດ ສະຫຼົດໃຈ ນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງເຮວ້ ເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ ຍິງຕັ້ງຄັນ ຕົກເຮືອເສຍຊີວິດ.

 ຈາກຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີແມ່ມານ ແລະ ຜົວໄດ້ພາກັນຈ້າງເຮືອ ເພື່ອຈະໄປເກີດລູກ ເຊິ່ງຂະນະນັ້ນ ນໍ້າຖ້ວມແລະມີກະແສແຮງ. ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແມ່ມານ ໄດ້ຕົກເຮືອ ແລະ ຈົມສູນຫາຍ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020. ເນື່ອງຈາກນໍາເລີກ ແລະກະແສນ້ຳໄຫລແຮງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເອົາຊີວິດ ແມ່ມານໄດ້.

ຈົນມາຮອດຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ຈິ່ງສາມາດພົບເຫັນ ສົບຂອງແມ່ມານຄົນດັ່ງກ່າວ. ຜູ່ເປັນສາມີໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ຂໍໃຫ້ຟ້າດິນ ຄືນຊີວິດເມຍແລະລູກຂອງລາວກັບຄືນມາ.ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວກໍ່ສຸດສະຫຼົດໃຈກັບເຫດການຄັ້ງນີ້.