ນ້ຳຕາຄູອາສາໄຫຼດີໃຈບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຫຼັງຈາກລໍຄອຍມາຫຼາຍປີ

ວັນທີ່ 7 ຕຸລາ 2020 ທົ່ວ ສປປ.ລາວ ໄດ້ມີການຈັດງານສະຫລອງ “ວັນຄູແຫ່ງຊາດ” ຄົບຮອບ 26 ປີ ທາງສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນຫລວງ ໄດ້ນຳສະເໜີລາຍງານພິເສດເລື່ອງ “ນ້ຳຕາຄູອາສາ” ເວົ້າເຖິງຄູອາສາທີ່ໄດ້ສິດສອນມາເປັນເວລາ 8 ປີ ທີ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ຮູ້ສຶກດີໃຈຈົນນ້ຳຕາໄຫຼ ແລະ ພາກພູມໃຈໃນທີ່ສຸດກໍອົດທົນຈົນມາຮອດມື້ນີ້.

ລາຍງານພິເສດນ້ຳຕາຄູອາສາ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄູອາສາ 2 ຄົນ ທີ່ສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໄດ້ ໂດຍໄດ້ສອນເປັນຄູອາສາມາໄດ້ຫລາຍປີ

ຄົນທີ່ 1 ຄື ຄູຈັນເພັງ ອິນທະວົງ ສອນອຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຫ້ວຍຕົມ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄູຈັນເພັງ ສອນຢູ່ຊັ້ນອານຸບານ ເປັນຄູອາສາມາ 5 ປີ ໄດ້ພະຍາຍາມສອບເສັງບັນຈຸເຂົ້າລັດຖະກອນທຸກປີ ຈົນມາໄດ້ໃນປີນີ້ ລາວຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ຈົນກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ຢູ່.​

ຄົນທີ່ 2 ຄື ຄູ ພູເງິນ ບົວລະພາ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນເຈົ້າອານຸວົງ ເມືອງຈັນທະບຸລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄູພູເງິນເປັນຄູອາສາມາ 8 ປີ ຈຶ່ງສອບເສັງບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໄດ້ ໂດຍເປັນຄູອາສາທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບຸລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 6 ປີ ກ່ອນຈະຍ້າຍມາເປັນຄູອາສາສອນຊັ້ນມັດທະຍົມອີກ 2 ປີ ຈຶ່ງສອບເສັງໄດ້. ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳສາວຄູທັງສອງທີ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່