ຖ້ວມແລ້ວ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖືກນ້ຳຖ້ວມເນື່ອງຈາກມີຝົນຕົກໜັກເປັນເວລາ 2 ມື້

ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຫຼາຍບ້ານໃນເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກໃນໄລຍະ 1-2 ວັນທີ່ຜ່ານມາ

ສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າໃນຫ້ວຍໃນເຊເພີ່ມສູງຂື້ນ ເຊັ່ນວ່າ : ນໍ້າເຊກອກ,​ ຫ້ວຍຄຽງ,​ ຫ້ວຍແຢງ ໄຫລເຂົ້າຖ້ວມນາ,​ໜອງປາ,​ ເສັ້ນທາງໄປມາ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງ 28 A ອອກສູ່ເມືອງເຊໂປນແມ່ນຖືກນໍ້າຖ້ວມໃນຫລາຍຈຸດ.​ ລະດັບນໍ້າເຊກອກແທກໄດ້ໃນເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ຢູ່ທີ່ 7,25 ແມັດ, ເຂດລະວັງໄພແມ່ນ 4,30 ແມັດ ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການໄປມາຕື່ມ.

.

ຮູບພາບ : ຂ່າວເມືອງວິລະບູລີ