ຕາແພງແບບຢ່າງທີ່ດີ ຂອງຂວັນສຳຫລັບວັນຄູ

ວັນຄູປີນີ້ 7ຕຸລາ ນ້ອງນ້ອງນັກຮຽນ ມສ ສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂໍມອບ ກະຕ່າຜັກບົ້ງ ແທນຂອງຂັວນ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ຂໍໃຫ້ຄູອາຈານ ທົ່ວປະເທດຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປະສົບຜົນສຳເບັດໃນຫນ້າທີການງານທຸກປະການ.

.

.