ຢີ່ປຸນປະກາດ ຈະສັກວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ ໃຫ້ທຸກຄົນໃນປະເທດບໍ່ເສຍຄ່າ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ພົນລະເມືອງ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ຕ້ານໂຄວິດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກໂຄວິດ ໂດຍຕັ້ງງົບປະມານໄວ້ທີ່ 6.4 ພັນລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ໃຫ້ພຽງພໍ ໃນເຄິ່ງປີ 2020 ໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິດສັດຢາ ຂອງປະເທດອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ.