4 ວິທີໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຢືມເງິນແນວໃດຈິ່ງຈະປອດໄພ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຄົງເຄີຍພົບບັນຫານີ້ມາແລ້ວກັບເຫດການທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ເພື່ອນທີ່ສະໜິດມາຢືມເງິນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ  ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນເງິນຈຳນວນຫຼາຍເຮົາກໍ່ພໍຊ່ວຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ທ່ານກໍ່ຄົງອຶດອັດໃຈແນ່ນອນ ເພາະຖ້າຈະໃຫ້ເຂົາຢືມຕົນເອງກໍ່ບໍ່ມີ ເຖິງມີມັນກໍ່ແມ່ນເງິນເຮົາທີ່ຫາມາດ້ວຍເຫື່ອແຮງ ແລະ ການໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢືມເງິນໂດຍສະເພາະຄົນໃນເຮືອນດຽວກັນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີ 4 ແນວທາງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຢືມເງິນແນວໃດຈິ່ງຈະປອດໄພ ມາຝາກເພື່ອເປັນຂໍ້ຄິດດີໆກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ຄົນຢືມເງິນເຖິງແມ່ນວ່າຄົນໆນັ້ນຈະແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນສະໜິດ, ຄົນຮັກແພງທ່ານກໍ່ຕາມ.

1. ໃຫ້ຢືມສະເພາະປະມານວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ຄືນແຕ່ເຮົາຍັງທຳໃຈໄດ້

ສິ່ງທຳອິດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢືມເງິນທ່ານຄວນທຳໃຈ ເພາະບາງຄັ້ງເງິນທີ່ທ່ານໃຫ້ຢືມໄປນັ້ນ ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ ສະນັ້ນຖ້າມີພີ່ນ້ອງມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງເງິນທ່ານຄວນໃຫ້ບາງສ່ວນ ທີ່ທ່ານຄິດວ່າຕາງໃຫ້ຕາງຊ່ວຍໂດຍບໍ່ຫວັງຈະໄດ້ກັບຄືນມາ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະບາຍໃຈກ່ວາ ຫຼື ຖ້າທ່ານບໍ່ມີກໍ່ປະຕິເສດຕົງໆໄປເລີຍ

2. ຖ້າຢາກຮູ້ເຫດຜົນຂອງການຢືມກໍ່ຄວນຖາມ

ບາງຄົນອາດບໍ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ເຫດຜົນຂອງຄົນມາຂໍຢືມເງິນວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງຢືມ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ ໃຫ້ຢືມແລ້ວກໍ່ຈົບ ແຕ່ຫາກເຮົາເກີດສົງໃສກໍ່ຕ້ອງຖາມເຫດຜົນກ່ອນ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈຳເປັນວ່າສົມຄວນໃຫ້ຢືມເງິນ ຫຼື ບໍ່ ເພາະເງິນທຸກວັນນີ້ມັນຫາຢາກຫຼາຍ

3. ເຮັດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ທຸກວັນນີ້ເງິນທອງມັນບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ການໃຫ້ຄົນຢືມເງິນບໍ່ວ່າຈະເປັນຍາດພີ່ນ້ອງກໍ່ຕາມ ຖ້າເປັນເງິນບໍ່ຫຼາຍປະມານ 10,000 -20,000 ກີບ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫຼາຍຂຶ້ນໄປເປັນຫຼັກແສນຫຼັກລ້ານ ຈຳເປັນທ່ານຄວນມີລາຍລັກອັກສອນໄວ້ແນ່ກໍ່ດີ ເພາະການໃຫ້ຢືມເງິນປາກເປົ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ເງິນນັ້ນຄືນແບບງ່າຍໆ ທ່ານຕ້ອງຄິດວ່າບາດຍາມທ່ານມີບັນຫາທ່ານຈະເອົາຫຼັກຖານທາງໃດໄປທວງເອົາເງິນຄືນ ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາໃຊ້ໜີ້ຍາກ

4. ບອກຄູ່ສົມຣົດ

ຖ້າຫາກທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ ຢ່າຕັດສິນໃຈເລື່ອງເງິນຄົນດຽວຫາກມີເພື່ອນຝູງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງມາຂໍຢືມເງິນທ່ານຄວນປຶກສາຄູ່ຊີວິດຂອງທ່ານກ່ອນ ເພາະຊັບສິນເງິນທອງແມ່ນສອງຄົນພວກທ່ານເປັນຄົນຫາຊ່ວຍກັນ ສະນັ້ນ ເຮົາກໍ່ຄວນລົມກັບຄູ່ຊີວິດກ່ອນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີປາກສຽງກັນພາຍຫຼັງ

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!